1. Anasayfa
  2. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi E: 2003/6263 K: 2003/7364 T:20.05.2003


Türk asıllı azınlıklarda mirasçı olmak bakımından yabancıdır. Ancak Yunanistan’da 31.07.1990 tarihinden itibaren Rum asıllı üçüncü ülke vatandaşlarına miras yoluyla intikal hakkı ve mirasçılık yoluyla mülk edinme hakkı tanımıştır.

Taraflar arasındaki dayanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü.

İbraz edilen belgelere ve tanık beyanlarına göre miras bırakan REFİE (REFİYE’nin) 4.6.2002 tarihinde ölümü ile mirasının Yunan uyruklu Türk asıllı FECHİM (FEHİM) ile çocukları davacı Celil ile dava dışı Halil’e kaldığı anlaşılmaktadır.

Türk asıllı azınlıklarda mirasçı olmak bakımından yabancıdır. Ancak Yunanistan’da 31.07.1990 tarihinden itibaren Rum asıllı üçüncü ülke vatandaşlarına miras yoluyla intikal hakkı ve mirasçılık yoluyla mülk edinme hakkı tanımıştır. Tapu Kanununun 35. maddesi gereğince bu tarihten itibaren karşılıklılık, esasına göre Türkiye’de Türk asıllı Yunan vatandaşlarına miras bırakanın bu tarihten sonra ölüm koşuluyla miras hakkı tanınacağından ve miras bırakan 4,6.2002 tarihinde öldüğünden bu nedenle miras bırakanın esi Fechim (Fehim) de mirasçı olacağından davanın kabulü gerekirken reddi ve yazılı gerekçelerle hüküm tesisi bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ: Temyiz olunan hükmün açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, bozma nedenlerine göre sair hususların incelenmesine yer olmadığına, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, oybirliğiyle karar verildi. 20.05.003

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir