Son Yazılar

Anayasa Mahkemesi E: 2021/46 K: 2022/47 T: 21.4.2022

İTİRAZ YOLUNA BAŞVURANLAR: 1. Antalya 1. İdare Mahkemesi (E.2021/169) 2. Antalya 4. İdare Mahkemesi (E.2021/189) İTİRAZLARIN KONUSU: 19/4/2012 tarihli ve 6292 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin…