1. Anasayfa
  2. Yargıtay 18. Hukuk Dairesi

Yargıtay 18. Hukuk Dairesi E: 2016/5081 K: 2016/7700 T: 12.05.2016


Kat Mülkiyeti Yasasının 7. maddesi gereğince kat mülkiyetine veya kat irtifakına tabi olan gayrimenkulde ortaklığın giderilmesi istenilemeyeceği gibi kat irtifakının kat mülkiyetine çevrilmesi istemi de idari nitelikte olduğundan, konusuz kalan dava hakkında karar verilmesine yer olmadığına karar verilmesi gerekirken satış yoluyla ortaklığın giderilmesine karar verilmiş olması doğru görülmemiştir.

Dava, ortaklığın giderilmesi istemine ilişkin olup, mahkemece kat mülkiyeti kurulmak suretiyle ortaklığın giderilmesini isteyen tarafın, Kat Mülkiyeti Yasasının 12. maddesinde gösterilen belgelerin süresi içerisinde tamamlanmadığı gerekçesiyle satış suretiyle ortaklığın giderilmesine karar verilmiştir.

Dava konusu taşınmaza ait tapu kaydında 04.03.2014 tarihinde kat irtifakı kurulmuş olduğu anlaşılmaktadır. Kat Mülkiyeti Yasasının 7. maddesi gereğince kat mülkiyetine veya kat irtifakına tabi olan gayrimenkulde ortaklığın giderilmesi istenilemeyeceği gibi kat irtifakının kat mülkiyetine çevrilmesi istemi de idari nitelikte olduğundan, konusuz kalan dava hakkında karar verilmesine yer olmadığına karar verilmesi gerekirken satış yoluyla ortaklığın giderilmesine karar verilmiş olması doğru görülmemiştir.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir