1. Anasayfa
  2. Yargıtay 6. Hukuk Dairesi

Yargıtay 6. Hukuk Dairesi E: 2004/894 K: 2004/974 T: 23.02.2004


Ortaklığın giderilmesi davalarında dava birden çok taşınmaza ilişkin ise taşınmazlardan birinin bulunduğu yer mahkemesinde dava açılır.

Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan yukarıda tarih ve numarası yazılı paydaşlığın giderilmesi davasına dair karar davacılar tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü.

Dava, iki adet taşınmazın paydaşlığının giderilmesine ilişkindir. Mahkeme yetkisizlik kararı vermiş ve hüküm davacılar vekili tarafından temyiz olunmuştur.

HUMK.nun 13/3 ve yerleşen içtihatlara göre “dava birden çok taşınmaza ilişkin ise taşınmazlardan birinin bulunduğu yer mahkemesinde dava açılır”. Olayımızda, dava konusu taşınmazlardan 9 nolu parsel Eminönü Çarşı Mahallesinde, 28 nolu parsel ise Zeytinburnu Merkezefendi Mahallesinde tapuya kayıtlıdır. Davacılar paydaşlığın giderilmesi davasını 9 nolu parselin bulunduğu yer olan Eminönü ilçesinin bağlı olduğu İstanbul Mahkemesinde açmıştır. Bu durumda işin esasının incelenerek karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde yetkisizlik kararı verilmesi, Usul ve yasaya uygun bulunmadığından hükmün bozulması icap etmiştir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenle hükmün BOZULMASINA, istek halinde peşin alınan temyiz harcının temyiz edenlere iadesine, 23.2.2004 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir