1. Anasayfa
  2. Yargıtay 6. Hukuk Dairesi

Yargıtay 6. Hukuk Dairesi E: 2001/7961 K: 2001/8148 T: 17.10.2001


Ortaklığın giderilmesi istenilen taşınmazda kat mülkiyeti kurulduğuna ve müşterek mülkiyete tabi olduğuna göre yola veya bitişik parsele taşması ortaklığının giderilmesine engel değildir.

Davalar, bir parça taşınmaz mal ortaklığının giderilmesi ayrıca Taşkın İnşaatın enkazının değerlendirilerek ortaklığının giderilmesi istemine ilişkin olup, mahkemece davaların reddine karar verilmiş, hükmü davacılar vekili temyiz etmiştir.

Davacılar vekili, 612 ada 1 parselde kayıtlı, kat mülkiyetine tabi 1 nolu bağımsız bölümün taksim veya satış suretiyle ortaklığın giderilmesini istemiş, bilahare de açmış olduğu ayrı bir dava ile dava konusu taşınmazın bir kısmının yola tecavüzlü olduğu anlaşıldığından Taşkın İnşaat´ın enkazının da değerlendirilerek ortaklığın giderilmesini talep etmiş, mahkeme her iki dava dosyasının birleştirilerek davaların reddine karar vermiştir.

Ortaklığın giderilmesi istenilen taşınmazda kat mülkiyeti kurulduğuna ve müşterek mülkiyete tabi olduğuna göre yola veya bitişik parsele taşması ortaklığının giderilmesine engel değildir. Bu durumda ortaklığın giderilmesine karar verilmesi gerekirken, yazılı gerekçe ile ret kararı verilmesi hatalı olmuştur.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir