1. Anasayfa
  2. Yargıtay 6. Hukuk Dairesi

Yargıtay 6. Hukuk Dairesi E: 1984/3620 K: 1984/3863 T: 27.03.1984


Kat mülkiyeti kurulmasına olanak bulunmayan durumlarda, satış yoluyla ortaklığın giderilmesine karar verilmesi gerekir.

Davacı konusu taşınmazın yarı yarıya taraflara ait olduğu anlaşılmaktadır. Bunlardan Ayşe’nin kat mülkiyeti kurulmak suretiyle ortaklığın giderilmesini, Fikret ise satış suretiyle ortaklığın giderilmesini ayrı ayrı dava etmişler, her iki dava tevhit edilerek birlikte rüyet olunmuştur. Satış suretiyle ortaklığın giderilmesine ilişkin mahkeme kararı dairemizce bozulmuş – bozmaya uyularak yapılan inceleme kat mülkiyetinin kurulabilmesi için bilirkişi raporunda ve belediyenin cevabi yazısında belirtilen plan tadilatlarının yapılması gerektiği anlaşılmıştır.

Bu tadilatların yapılabilmesi için paydaşların ittifak etmesi, birlikte başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Fikret bunu kabul etmediğine göre gerekli tadilatların yapılamayacağı, sonuç olarak da kat mülkiyetinin kurulamayacağı anlaşılmaktadır.

Mahkeme yolu ile Fikret’i plan tadilatı yapmaya ve kat mülkiyeti kurulmaya zorlamak olanağı yoktur. Fiili duruma göre davanın çözümlenmesi gerekir. Fikret satış suretiyle ortaklığın giderilmesini dava ettiğine, beliren durum itibari ile kat mülkiyeti tesisine de imkan bulunamadığına göre satış yolu ile ortaklığın giderilmesine karar verilmesi gerekirken Fikret’in davası hiç nazarı itibara alınmayarak davanın reddine karar verilmesi usul ve yasaya aykırıdır.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir