1. Anasayfa
  2. Yargıtay 5. Hukuk Dairesi

Yargıtay 5. Hukuk Dairesi E: 1983/1813 K: 1983/1725 T: 28.02.1983


Bilirkişi raporunda tüm kat maliklerinin arsa paylarının ne olması gerektiği gösterildiğine göre, bazı kat sahiplerinin değil bütün kat sahiplerinin arsa paylarının düzeltilen biçimde tesciline karar vermek gerekir.

Taraflar arasındaki 634 sayılı Kat Mülkiyeti Yasası uyarınca arsa paylarının bağımsız bölümlerine göre yeniden düzeltilmesi davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; davanın kabulüne dair verilen hükmün Yargıtay’ca incelenmesi davalı Müberra ve Remzi vekili yönünden süresinde verilen dilekçe ile istenilmiş olmakla; dosyadaki belgeler okunup iş anlaşıldıktan sonra, gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR: Dava arsa payındaki yanlışlığın düzeltilmesi istemine ilişkindir. Bilirkişilerden alınan raporda tüm kat maliklerinin gerçekte arsa paylarının ne olması gerektiği belirtilmiştir. Buna göre tüm kat maliklerinin arsa paylarını düzeltilen şekilde tescile karar vermek gerekirken yalnız bir kısım davalıları hakkındaki payların düzeltilmesine diğer payların ise eskiden olduğu gibi bırakılmasına karar verilmesi doğru bulunmamıştır.

SONUÇ: Davalıların temyiz itirazları bu bakımlardan yerinde görüldüğünden hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle HUMK.nun 428. Maddesi gereğince BOZULMASINA, 28.2.1983 gününde oybirliğiyle karar verildi.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir