1. Anasayfa
  2. Yargıtay 14. Hukuk Dairesi

Yargıtay 14. Hukuk Dairesi E: 2006/4601 K: 2006/5942 T: 25.05.2006


Yasanın 41. maddesinde bu gibi davalarda izlenecek yolun ne olduğu ayrıntılı olarak gösterilmiş ve davanın Sulh Mahkemesinde açılması gerektiği hükme bağlanmıştır. Başka bir anlatımla yasa açıkça bu gibi davalarda Sulh Hukuk Mahkemelerini görevli kılmış bulunmaktadır.

Dava, 3402 sayılı Kadastro Kanunun 41. maddesince yapılan düzeltme işleminin iptali istemiyle Asliye Hukuk Mahkemesinde açılmıştır.

Yasanın 41. maddesinde bu gibi davalarda izlenecek yolun ne olduğu ayrıntılı olarak gösterilmiş ve davanın Sulh Mahkemesinde açılması gerektiği hükme bağlanmıştır. Başka bir anlatımla yasa açıkça bu gibi davalarda Sulh Hukuk Mahkemelerini görevli kılmış bulunmaktadır. Mahkemenin kamu düzeninden olan görev hususunu resen gözeterek dava dilekçesinin görev noktasından reddine karar vermesi gerekirken çekişmenin esasını inceleyerek hükme bağlaması doğru olmamış bozmayı gerektirmiştir.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir