1. Anasayfa
  2. Yargıtay 8. Hukuk Dairesi

Yargıtay 8. Hukuk Dairesi E: 1987/4002 K: 1987/4319 T: 6.4.1987


Bataklık Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerlerdendir. Zilyetlik yoluyla kazanılamaz.

25.12.1954 tarihli ve 1953/625 esas, 1954/826 karar sayılı hükmün esasını oluşturan haritada, dava konusu taşınmaz, bataklık olarak gözükmektedir. Bu hükme ilişkin dosyada belgelere göre de taşınmazın o tarihlerde bataklık olduğu anlaşılmaktadır. Nitekim davacının satıcısı olan Hüseyin o dava sırasında açılan tescil davasına müdahil girmiş ve dava konusu taşınmazın bataklık olması nedeniyle müdahilin talebinin reddi yönüne gidilmiştir.

Şüphesiz bu hüküm davacının iddiasının eskiye dayanması bakımından kesin hüküm teşkil etmez ise de, maddi vakıalar bakımından bu yerin o dava tarihinde bataklık olduğunu gösterecek nitelikte delil sayılır. Ayrıca toplama sırasında dahi bu yer bataklık olarak gözükmektedir. Bataklık Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerlerdendir. Zaman aşımı ve zilyetlik yolu ile kazanılması mümkün değildir. Davanın reddine karar verilmesi gerekir.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir