1. Anasayfa
  2. Yargıtay 20. Hukuk Dairesi

Yargıtay 20. Hukuk Dairesi E: 2001/10033 K: 2001/9782 T: 13.12.2001


Çekişmeli taşınmazın üzerinde halen 80 yaşında 3 adet karaçam ağacının bulunduğu sabit olduğuna göre, zilyedi de bulunmayan bu durumdaki bir taşınmazın orman niteliğini yitirdiğinden bahisle 2/B maddesi gereğince orman tahdidi dışına çıkarılmasının uygun olduğunu söylemek doğru değildir. Eylemli durumdaki taşınmazın halen orman vasfını koruduğu anlaşılmaktadır.

Kadastro sırasında A… B… Mahallesi 506 ada 265 parsel sayılı 681 m2 yüzölçümündeki taşınmaz, belgesizden Hazine adına tesbit edilmiştir. Davacı Orman Yönetimi, çekişmeli taşınmazın 2/B maddesi şartlarını taşımadığı, halen orman niteliğinde olduğu iddiasıyla dava açmıştır. Mahkemece, davanın reddine ve dava konusu parselin tespit gibi davalı adına tapuya tesciline karar verilmiş, hüküm davacı Orman Yönetimi tarafından temyiz edilmiştir.

Dava kadastro tespitine itiraz niteliğindedir. Çekişmeli taşınmazın bulunduğu yerde tesbit tarihinden önce 1951 yılında yapılıp kesinleşen orman kadastrosu bulunmaktadır. Daha sonra 24.10.1996 tarihinde yapılıp dava tarihinde kesinleşmeyen aplikasyon ve 2/B uygulaması vardır.

Hükme dayanak alınan uzman orman bilirkişi raporunda çekişmeli taşınmazın 1951 yılında kesinleşen orman tahdit haritasının uygulanması neticesinde orman tahdit sınırları içinde kaldığı, 1996 yılında yapılarak kesinleşmeyen aplikasyon ve 2/B uygulamasına göre tahdit içinde iken XVLII nolu parsel altında 2/B maddesi gereğince nitelik yitirdiğinden, orman tahdidi dışına çıkarıldığı açıklanmakta, ziraat bilirkişi ile müşterek olarak düzenledikleri raporda ise, nizalı taşınmazın üzerinde ceviz, kayısı, dut ve elma ağaçları, üzüm bağları ile 80 yaşında 3 adet karaçam ağacı bulunduğu, % 6 meyilli olduğu, 31.12.1981 tarihinden önce bilim ve fen bakımından orman niteliğini tam olarak kaybettiği ve toplu yerleşim alanı haline dönüşmüş olduğu, 2/B maddesinde yazılı koşulları taşıdığı ve orman dışına çıkarılma işleminin yerinde olduğu belirtilmektedir.

Çekişmeli taşınmazın üzerinde halen 80 yaşında 3 adet karaçam ağacının bulunduğu sabit olduğuna göre, zilyedi de bulunmayan bu durumdaki bir taşınmazın orman niteliğini yitirdiğinden bahisle 2/B maddesi gereğince orman tahdidi dışına çıkarılmasının uygun olduğunu söylemek doğru değildir. Eylemli durumdaki taşınmazın halen orman vasfını koruduğu anlaşılmaktadır. Bu nedenle davacı Orman Yönetiminin davasının kabulüne karar vermek gerekirken, aksine düşüncelerle davanın reddine karar verilmesi isabetsizdir.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir