1. Anasayfa
  2. Yargıtay 14. Hukuk Dairesi

Yargıtay 14. Hukuk Dairesi E: 2006/13844 K: 2007/423 T: 23.01.2007


3402 sayılı Kadastro Kanunun 41. maddesine göre davayı ancak Kadastro Müdürlüğünce düzeltme yapılırsa, aleyhine düzeltme yapılan kişiler işlemin kendilerine tebliğinden itibaren 30 gün içinde Sulh Hukuk Mahkemesine dava açarak düzeltme işleminin iptalini isteyebilir. Bu gibi davalarda ise, 3402 sayılı Kadastro Kanununun 12/3. maddesinde hükme bağlanan 10 yıllık hak düşürücü sürenin uygulanma olanağı yoktur.

Dava, tersimat hatasına dayalı tapu iptali ve tescil istemine ilişkindir. Mahkemece istem 10 yıllık hak düşürücü sürenin gerçekleşmesi nedeniyle reddedilmiş, hükmü davacı temyiz etmiştir.

Davacının ileri sürdüğü istemin dayanağı 3402 sayılı Kadastro Kanununun 41. maddesidir. Anılan yasa hükmünde bu tür iddiaların ileri sürülmesinde izlenecek prosedür belirlenmiş, hak iddia eden kişinin öncelikle Kadastro Müdürlüğüne başvurması gerektiği hükme bağlanmıştır.

3402 sayılı Kadastro Kanunun 41. maddesine göre davayı ancak Kadastro Müdürlüğünce düzeltme yapılırsa, aleyhine düzeltme yapılan kişiler işlemin kendilerine tebliğinden itibaren 30 gün içinde Sulh Hukuk Mahkemesine dava açarak düzeltme işleminin iptalini isteyebilir. Bu gibi davalarda ise, 3402 sayılı Kadastro Kanununun 12/3. maddesinde hükme bağlanan 10 yıllık hak düşürücü sürenin uygulanma olanağı yoktur. Davanın idari bir makam olan Kadastro Müdürlüğü yerine mahkemede açılmış olması yargı yolu nedeniyle reddini gerektirir. Ancak dava değişik bazı nedenlerle reddedildiğinden, hüküm sonuç olarak doğrudur.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir