1. Anasayfa
  2. Yargıtay 6. Hukuk Dairesi

Yargıtay 6. Hukuk Dairesi E: 2008/11196 K: 2008/12752 T: 18.11.2008


Özet: İhtiyaç iddiasına dayalı davalarda tahliyeye karar verilebilmesi için ihtiyacın gerçek, samimi ve zorunlu olduğunun kanıtlanması gerekir. Devamlılık arz etmeyen geçici ihtiyaç tahliye nedeni yapılamayacağı gibi henüz doğmamış veya gerçekleşmesi uzun bir süreye bağlı olan ihtiyaç da tahliye sebebi olarak kabul edilemez. Davanın açıldığı tarihte ihtiyaç sebebinin varlığı yeterli olmayıp bu ihtiyacın yargılama sırasında da devam etmesi gerekir.

Uyuşmazlık, konut ihtiyacı nedeniyle kiralananın tahliyesine ilişkindir. Mahkemece davanın kabulüne karar verilmesi üzerine hüküm davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Davacı vekili, dava dilekçesinde, davalının kiralananda 01.11.1993 tarihli sözleşme ile kiracı olduğunu, davacının kiralanana eşinin sağlık sorunları ve kontrolleri nedeniyle ihtiyacının bulunduğunu, halen oturdukları yerin bu kontrol olanağını vermediğini, sağlık işlemleri için en yakın yer olan İzmir ve Balıkesir’e uzak mesafede bulunduklarını, bu nedenle sözleşmenin yenilenmeyeceğini belirterek, davalının kiralanandan tahliyesini talep etmiştir. Davalı vekili, davanın süresinde açılmadığını, ihtiyacın gerçek ve samimi olmadığını, doğmayan ihtiyaç için dava açılamayacağını, davacının Akhisar gibi gelişmiş bir ilçede oturduğunu, Ankara’ya gelip yerleşmediğini, bu konuda bir girişiminin bulunmadığını, asıl uyuşmazlığın kira parasında anlaşamamalarından kaynaklandığını belirterek, davanın reddine karar verilmesini savunmuştur.

İhtiyaç iddiasına dayalı davalarda tahliyeye karar verilebilmesi için ihtiyacın gerçek, samimi ve zorunlu olduğunun kanıtlanması gerekir. Devamlılık arz etmeyen geçici ihtiyaç tahliye nedeni yapılamayacağı gibi henüz doğmamış veya gerçekleşmesi uzun bir süreye bağlı olan ihtiyaç da tahliye sebebi olarak kabul edilemez. Davanın açıldığı tarihte ihtiyaç sebebinin varlığı yeterli olmayıp bu ihtiyacın yargılama sırasında da devam etmesi gerekir.

Olayımıza gelince; uyuşmazlık ihtiyaç iddiasına dayalı tahliye istemine ilişkindir. Davada dayanılan ve hükme esas alınan 01.11.1993 başlangıç tarihli ve bir yıl süreli kira sözleşmesi konusunda taraflar arasında uyuşmazlık bulunmamaktadır. Davacı, eşi Fatma Akbaş’ın kalp ve tansiyon hastası olduğunu, İzmir ve Balıkesir’de kontrollere gittiğini bu durumun yarattığı zorluklardan kurtulmak için Ankara’ya taşınıp oradaki hastanelerden yararlanmak için davalının Ankara’da bulunan kiralanandan tahliyesini istemiştir. Davacının ve eşinin halen Akhisar’da ikamet ettiği uyuşmazlık konusu değildir. Bununla birlikte davacının henüz kiralananın bulunduğu Ankara’ya taşınmadığı ve buraya yerleşme konusunda ciddi bir girişiminin olmadığı da anlaşılmaktadır. Bu durumda henüz doğmamış ihtiyaç için tahliye kararı verilemez. Mahkemece davanın reddine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması doğru görülmediğinden kararın bozulması gerekmiştir.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir