1. Anasayfa
  2. Yargıtay 5. Hukuk Dairesi

Yargıtay 5. Hukuk Dairesi E: 1996/7741 K: 1996/8892 T: 3.6.1996


Taşınmaza, yonca gelirine göre (zirai gelir metodu) değer biçilebilmesi için değerlendirme tarihinde taşınmazın yoncalık olması gerekir. Taşınmaz mal yoncalık olmadığına göre, yoncanın münavebe bitkisi olarak kabulü mümkün değildir.

Taraflar arasındaki kamulaştırma bedelinin artırılması davasından dolayı yapılan yargılama sonunda, kamulaştırma bedelinin artırılmasına dair verilen hükmün Yargıtay’ca incelenmesi davalı İdare vekili yönünden verilen dilekçe ile istenilmiş olmakla; dosyadaki belgeler okunup iş anlaşıldıktan sonra, gereği görüşülüp düşünüldü: K: Mahkemece iki kez bilirkişi incelemesi yaptırılmıştır. İkinci bilirkişi raporu yasa hükümlerine uygundur. Arazi niteliğindeki taşınmaz mala, olduğu gibi kullanılması halinde getireceği net gelire göre bilimsel yolla değer biçilmesinde bir isabetsizlik görülmemiştir. Ancak; Birinci bilirkişi raporu yeterli değildir. Şöyle ki;

Bir taşınmaz mala, yonca gelirine göre değer biçilebilmesi için değerlendirme tarihinde yoncalık olması gerekir. Davaya konu teşkil eden taşınmaz mal yoncalık olmadığına göre, yoncanın münavebe bitkisi olarak kabulü de mümkün değildir.

Birinci bilirkişi kurulundan, yoncayı münavebe bitkisi olarak almadan yeniden ek rapor alınması ve sonucuna göre karar verilmesi gerektiğinin düşünülmemesi,

Doğru görülmemiştir. SONUÇ: Davalı İdare vekilinin temyiz itirazı yerinde olduğundan hükmün açıklanan nedenle HUMK: nun 428. maddesi gereğince (BOZULMASINA) ve peşin alınan temyiz harcının istendiğinde ödeyene geri verilmesine, 3.6.1996 gününde oybirliğiyle karar verildi.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir