1. Anasayfa
  2. Yargıtay 1. Hukuk Dairesi

Yargıtay 1. Hukuk Dairesi E: 2005/4410 K: 2005/5071 T: 25.04.2005


Davalı hazine davada Tapu Sicil Müdürlüğüne izafeten yasal hasım olarak yer almıştır. Bu durumda yargılama giderlerinden sorumlu tutulması doğru değildir.

Dosya içeriğinden, toplanan delillerden çekişme konusu 1381,1981,1983 parsel sayılı taşınmazların İmar Yasası hükümleri uyarınca şuyulandırmaya tabi tutulduğu, anılan işlemin idari yargı yerinde iptalinden sonra eldeki davanın açıldığı; ne var ki, yargılama sırasında davalı belediye tarafından 24.4.2003 tarihli encümen kararı ile yeniden şuyulandırma işlemine tabi kılındığı, anılan işlemin halen geçerliliğini koruduğu, böylece davanın konusuz kaldığı anlaşıldığına göre yazılı olduğu üzere hüküm kurulmuş olmasında bir isabetsizlik yoktur.

Ancak, davalı hazine davada Tapu Sicil Müdürlüğüne izafeten yasal hasım olarak yer almıştır. Bu durumda yargılama giderlerinden sorumlu tutulması doğru değildir. Ne var ki, bu husus yeniden yargılama yapılmasını zorunlu kılmadığından kurulan hükümdeki ” yargılama giderlerinin alınarak davacıya verilmesine” tümcesinin ” yargılama giderlerinin hazine dışındaki davalılardan alınarak davacıya verilmesine” şeklinde düzeltilmesine, hükmün düzeltilen bu şekliyle ONANMASINA, 25.4.2005 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir