1. Anasayfa
  2. Yargıtay 6. Hukuk Dairesi

Yargıtay 6. Hukuk Dairesi E: 2001/4214 K: 2001/4373 T: 28.05.2001


Taşınmaz tapuda kat irtifaklı olarak paydaşlar adına kayıtlı bulunur ise Kat Mülkiyeti Kanununun 7.maddesi gereğince ortaklığının giderilmesi istenemez. Ancak bağımsız bölümler için ortaklığın giderilmesi istenebilir.

Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan yukarıda tarih ve numarası yazılı ortaklığın giderilmesi davasına dair karar dahili davalı Hüsniye Sarı tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü.

Dava neticeten 1 parça taşınmaz ortaklığının giderilmesi isteğine ilişkindir. Mahkemece satış suretiyle ortaklığın giderilmesine karar verilmiş ve hüküm davalı Hüsniye S. vekili tarafından temyiz olunmuştur.

Dava konusu 38 parsel sayılı taşınmaz tapuda kat irtifaklı olarak paydaşlar adına kayıtlı bulunduğuna göre Kat Mülkiyeti Kanununun 7.maddesi gereğince ortaklığının giderilmesi istenemez. Ancak bağımsız bölümler için ortaklığın giderilmesi istenebilir. Bu davada bağımsız bölüm dava konusu olmayıp 38 parselin tümü dava konusu olduğundan ortaklığın giderilmesi istenemeyeceğinden davanın reddine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde satış kararı verilmesi hatalı görüldüğünden hükmün bozulması icap etmiştir.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir