1. Anasayfa
  2. Yargıtay 20. Hukuk Dairesi

Yargıtay 20. Hukuk Dairesi E: 1993/1134 K: 1994/4309 T: 18.4.1994


Yol, meydan, köprü gibi orta malları olan taşınmazlar hakkında kadastral sicil oluşturacak şekilde tutanak düzenlenemez, bu taşınmazlar sadece haritalarına işaretlenirler.

Taraflar arasındaki kadastro tesbitine itiraz davasının yapılan duruşması sonunda; davanın reddi yolunda kurulan hükmün Yargıtayca incelenmesi davacı Orman Yönetimi tarafından istenilmekle, süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra, dosya içindeki tüm belgeler incelenip, gereği düşünüldü:

K: 3402 s. Yasa, hangi taşınmazlar hakkında kadastro tutanağı düzenleneceğini belirlemiş olup; Yasanın 16. maddesinin (B) bendinde yol, meydan, köprü gibi ortamalların haritasında gösterilmekle yetinileceğine işaret edilmiştir. Açıklanan yön kamu düzenine ilişkin olduğundan, devlet karayolu olan çekişmeli taşınmazların 3402 s. Yasanın 16/B maddesi gereğince sadece haritasına işaretlenmesi ile yetinilmesi gerekirken, kadastral sicil oluşacak şekilde tutanak düzenlenmesi doğru görülmemiştir. Kadastro ekiplerince yapılan işlemlerin denetleme yeri kadastro mahkemeleri olduğundan, değinilen yön gözetilip, taşınmazların tutanaklarının iptaline ve yol olarak haritalarına işaretlenmesine karar vermek gerekirken, yazılı şekilde hüküm kurulması usul ve yasaya aykırıdır.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle davacı Yönetimin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde Yönetime iadesine, 18.04.1994 günü oybirliği ile karar verildi.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir