1. Anasayfa
  2. Yargıtay 14. Hukuk Dairesi

Yargıtay 14. Hukuk Dairesi E: 2013/16632 K: 2014/2043 T:  18.02.2014


Aynen bölünerek paylaştırma halinde teknik bilirkişiye ifraz projesi düzenlettirilerek bu projeye göre taşınmaz belediye veya mücavir alan hudutları içerisinde ise belediye encümeninden karar alınmak suretiyle belediyeden, belediye dışında ise il idare kurulundan İmar Yasası ve Yönetmeliğine göre bölüşmenin (taksimin) mümkün olup olmadığı sorulur. İfraz projesinde kimlere nerelerin verileceği konusunda paydaşlar anlaşamazlar ise hakim huzurunda kura çekilerek belirlenir.

Davacı, 1/2 payının tarafına, 1/2 payının ise davalıların murisine ait .. parsel sayılı taşınmazın, davalılara ait bölümünde bina bulunduğunu, kendisine ait bölüme inşaat izni alamadığından taşınmazda tasarruf edemediğini ileri sürerek, taşınmazdaki ortaklığın aynen taksim yoluyla giderilmesini istemiştir.

Davalılardan Nagihan, Tufan, Zühriye, davayı kabul etmişler; davalı Tayfun savunmada bulunmamış; davalı Tamer ise taşınmazda bina bulunduğunu belirterek davanın reddini savunmuştur. Mahkemece, taşınmazdaki ortaklığın aynen taksim yoluyla giderilmesine karar verilmiştir. Hükmü, davalı T.. K.. temyiz etmiştir. Dava, taşınmazdaki ortaklığın giderilmesi istemine ilişkindir.

Paydaşlığın giderilmesi davalarında mahkemece malın aynen bölünerek paylaştırılmasına karar verilebilmesi için taşınmazın yüzölçümü, niteliği, pay ve paydaş sayısı ile imar mevzuatına göre aynen bölüşmenin mümkün olup olmadığının araştırılması gerekir. Taşınmazın önemli ölçüde bir değer kaybına uğraması söz konusu ise aynen bölünerek paylaştırılmasına karar verilemez. Keza paydaşlar rıza göstermedikleri takdirde taşınmazın bir bölümü paylı bırakılamaz.

Aynen bölünerek paylaştırma halinde teknik bilirkişiye ifraz projesi düzenlettirilerek bu projeye göre taşınmaz belediye veya mücavir alan hudutları içerisinde ise belediye encümeninden karar alınmak suretiyle belediyeden, belediye dışında ise il idare kurulundan İmar Yasası ve Yönetmeliğine göre bölüşmenin (taksimin) mümkün olup olmadığı sorulur. İfraz projesinde kimlere nerelerin verileceği konusunda paydaşlar anlaşamazlar ise hakim huzurunda kura çekilerek belirlenir.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir